KALENDER

27sep kl. 14:00

Bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste

27sep kl. 14:00
04okt kl. 19:00

Efterårsmøde i Distriktsforening Bornholm

Andagt i Vestermarie Kirke ved sognepræst Cæcilie Jessen, og herefter kaffe og kage i …

04okt kl. 19:00
25okt kl. 11:00

Provstiudvalgsmøde

Søborgstræde 11, Rønne

Sager, der ønskes behandlet på mødet, bedes indsendt til born …

25okt kl. 11:00
22nov kl. 10:00

Provstiudvalgsmøde

Søborgstræde 11, Rønne

Sager, der ønskes behandlet på mødet, bedes indsendt til born …

22nov kl. 10:00

NYHEDER

Efterfølgende kaffe og foredrag om aktiv dødshjælp ved Ole Hartling, overlæge og tidligere formand for Etisk råd Ole Hartling[mere]


Undtaget er dog hvert fjerde år, hvor provsten indkalder til og leder synet. [mere]