KALENDER

06okt kl. 19:00

Efterårsmøde i Distriktsforeningen af Menighedsråd på Bornholm

06okt kl. 19:00
08okt kl. 09:00

Provstiudvalgsmøde

afholdes i Storegade 17, Rønne

Sager, der ønskes behandlet på mødet, bedes indsendt …

08okt kl. 09:00
12nov kl. 09:00

Provstiudvalgsmøde

afholdes i Storegade 17, Rønne

Sager, der ønskes behandlet på mødet, bedes indsendt …

12nov kl. 09:00

AKTUELT

Provstihus

Bornholms Provsti har fået sit eget provstihus, hvor provstekontoret og Folkekirkens Skoletjeneste har hjemme. [mere]

Byggesager - hvem må hvad

Se hvilke byggesager henholdsvis menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheden træffer afgørelse for[mere]

Informationsmateriale til ophængning i kirkerne

Materiale til ophængning i kirkerne kan hentes i materialebanken på folkekirken.dk.  [mere]