Tidsplan og vejledninger

Årshjul økonomi 2021 for Bornholms provsti

Årshjul økonomi 2020 for Bornholms Provsti, ændret pr. 28-05-2020

 

Stifternes udbudsgruppe har udarbejdet to vejledninger om brug af provstirevisorer, som kan findes her:
Vejledning til menighedsrådene om brug af provstirevisorerne
Bilag til vejledning - Årshjul