Du er her: 
 

Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm

Kunne du tænke dig at være med til at skabe Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm?

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm har som mål at støtte grundskolen i arbejdet med formidling af kristendom, kultur og etik i sammenhæng med folkekirkerne på Bornholm. Emner som dannelse, samfund og kunst i vores tid er noget af det, som Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm (FSB) arbejder med. Det gør vi ved at udarbejde undervisningsmaterialer og forløb, som kan støtte lærerne i deres arbejde med formidlingen i hverdagen, i tæt samarbejde med skolerne på Bornholm.

Vi søger derfor en medarbejder, der kender til grundskolen og dens vilkår i dag, og gerne en med læreruddannelse eller tilsvarende. Du skal have lyst til at arbejde selvstændigt, og det forventes, at du indgår i et samarbejde med øens skoler, således at produktet, der leveres, svarer til det behov, den enkelte lærer måtte have.

Vi forventer at:

  • Du har kendskab til skoleverdenen
  • Du har grundigt kendskab til folkekirken og kristendommen
  • Du har interesse i formidling og undervisning
  • Du kan samarbejde, men også arbejde selvstændigt

 

Vi tilbyder:

  • Stor mulighed for at præge FSB
  • Arbejdstid, hvor du selv disponerer over det meste af din tid
  • En engageret bestyrelse, der ser frem til at samarbejde

Vilkår:

Ansættelse sker ved Bornholms Provsti, Søborgstræde 11, Rønne. Arbejdspladsen vil ligge i Rønne, men der må forventes en del kørsel til øens skoler, og det vil være en fordel, at du har egen bil.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784,56 kr. – 373.364,65 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 295.874,22 kr. - 422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 309.962,80 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK-tillæg på 859,98 kr. (nutidskroner)

Løn og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Stillingen er som udgangspunkt 18 timer pr. uge.
Ansættelse fra den 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Ansøgning:

Ansøgning med relevante bilag sendes til Bornholms Provsti på mail, bornholms.provsti@km.dk. Skriv ”Ansøgning FSB” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 11. marts 2019.
Samtaler afholdes i uge 12-13.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Provst Johannes Gregers Jensen på joje@km.dk eller 40153436.

Provstiet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.