Kirkegårdstakster 2019

De nedenfor angivne kirkegårdstakter for pleje og vedligeholdelse af gravsteder samt erhvervelse og fornyelse er gældende for alle kirkegårde i Bornholms Provsti i 2019. 

Priserne er inkl. evt. moms og angivet for 1 år.

Pleje og vedligehold:  
(1101)Pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr.    990,55
(1102) Pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.461,11
(1114) Pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    469,21
(1121) Pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    553,39
(1201) Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr. 1.264,26
(1202) Udvidet pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.826,05
(1214) Udvidet pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    469,21
(1221) Udvidet pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    567,78
Servitut-obligatoriske ydelser:  
(2051) Anonym plæne 1 urneplads  kr.    331,97
(4111) Fælles obligatorisk anlæg 1 urneplads  kr.    132,40
(4221) Obligatorisk pleje og vedligeholdelse 1 urneplads  kr.    442,72
Særlige ydelser:  
(7005) Timeløn  kr.    364,94
Erhvervelse og fornyelse af gravsted:  
(8110) Erhvervelse/fornyelse af 1 kisteplads  kr.    617,74
(8115) Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads  kr.   -555,98
(8120) Erhvervelse/fornyelse af 2 kistepladser  kr. 1.235,49
(8125) Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser  kr.-1.111,94
(8210) Erhvervelse/fornyelse af ekstra kisteplads  kr.    411,83
(8215) Tilskud til medl. af folkekirken ekstra kisteplads  kr.   -370,65
(8310) Erhvervelse/fornyelse af 1 urneplads  kr.    312,80
(8315) Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads  kr.   -281,53
Begravelsesudgifter:   
(9000) Gravkastning  kr. 4.379,25
(9020) Gravkastning barnegrav  kr. 2.189,62
(9050) Urnenedsættelse  kr.    589,92

Krematorium

På Bornholm er der ét krematorium, der betjener hele øen, beliggende på Rønne Kirkegård. Krematoriet bestyres af kirkegårdsudvalget under Rønne Sogns menighedsråd.

Årligt foretages knap 400 kremationer i krematoriet.

Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby er den daglige ansvarlige for krematoriets drift. Nærmere oplysninger om priser og andet kan læses på Rønne Kirkegårds hjemmeside www.ronnekirkegaard.dk