Kirkegårdstakster 2017

De nedenfor angivne kirkegårdstakter for pleje og vedligeholdelse af gravsteder samt erhvervelse og fornyelse er gældende for alle kirkegårde i Bornholms Provsti i 2017. 
Priserne er incl. evt. moms og angivet for 1 år.
Pleje og vedligehold:  
Pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr.    965,29
Pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.424,06
Pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.      24,00
Pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    539,28
Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr. 1.232,02
Udvidet pleje og vedliehold 2 kistepladser  kr. 1.779,49
Udvidet pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    457,24
Udvidet pleje og vedligehold q urneplads  kr.    553,30
Servitut-obligatoriske ydelser:  
Anonym plæne 1 urneplads  kr.    323,51
Fælles obl. anlæg 1 urneplads  kr.    129,02
Obl. pleje og vedligeholdelse 1 urneplads  kr.    431,43
Særlige ydelser:  
Timeløn  kr.    355,64
Erhvervelse og fornyelse af gravsted:  
Erhvervelse/fornyelse af 1 kisteplads  kr.    601,99
Tilskud til medlem af folkekirken 1 kistepl  kr.    541,88
Erhvervelse/fornyelse af 2 kistepladser  kr. 1.203,99
Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepl  kr. 1.083,59
Erhvervelse/fornyelse af ekstra kisteplads  kr.    401,33
Tilskud til medl. af folkekirken ekstra kistepl  kr.    361,20
Erhvervelse/fornyelse af 1 urneplads  kr.    304,83
Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads  kr.    274,35
Begravelsesudgifter:   
Gravkastning  kr. 4.267,59
Gravkastning barnegrav  kr. 2.133,79
Urnenedsættelse  kr.    574,88