Kirkegårdstakster 2018

De nedenfor angivne kirkegårdstakter for pleje og vedligeholdelse af gravsteder samt erhvervelse og fornyelse er gældende for alle kirkegårde i Bornholms Provsti i 2018. 

Priserne er inkl. evt. moms og angivet for 1 år.

Pleje og vedligehold:  
(1101)Pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr.    979,77
(1102) Pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.445,21
(1114) Pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    464,10
(1121) Pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    547,37
(1201) Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr. 1.250,50
(1202) Udvidet pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.806,18
(1214) Udvidet pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    464,10
(1221) Udvidet pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    561,60
Servitut-obligatoriske ydelser:  
(2051) Anonym plæne 1 urneplads  kr.    328,36
(4111) Fælles obligatorisk anlæg 1 urneplads  kr.    130,96
(4221) Obligatorisk pleje og vedligeholdelse 1 urneplads  kr.    437,90
Særlige ydelser:  
(7005) Timeløn  kr.    360,97
Erhvervelse og fornyelse af gravsted:  
(8110) Erhvervelse/fornyelse af 1 kisteplads  kr.    611,02
(8115) Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads  kr.   -549,93
(8120) Erhvervelse/fornyelse af 2 kistepladser  kr. 1.222,05
(8125) Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser  kr.-1.099,84
(8210) Erhvervelse/fornyelse af ekstra kisteplads  kr.    407,35
(8215) Tilskud til medl. af folkekirken ekstra kisteplads  kr.   -366,62
(8310) Erhvervelse/fornyelse af 1 urneplads  kr.    309,40
(8315) Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads  kr.   -278,47
Begravelsesudgifter:   
(9000) Gravkastning  kr. 4.331,60
(9020) Gravkastning barnegrav  kr. 2.165,80
(9050) Urnenedsættelse  kr.    583,50