Kirkegårdstakster 2019

De nedenfor angivne kirkegårdstakter for pleje og vedligeholdelse af gravsteder samt erhvervelse og fornyelse er gældende for alle kirkegårde i Bornholms Provsti i 2019. 

Priserne er inkl. evt. moms og angivet for 1 år.

Pleje og vedligehold:  
(1101)Pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr.    990,55
(1102) Pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.461,11
(1114) Pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    469,21
(1121) Pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    553,39
(1201) Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads  kr. 1.264,26
(1202) Udvidet pleje og vedligehold 2 kistepladser  kr. 1.826,05
(1214) Udvidet pleje og vedligehold ekstra kisteplads  kr.    469,21
(1221) Udvidet pleje og vedligehold 1 urneplads  kr.    567,78
Servitut-obligatoriske ydelser:  
(2051) Anonym plæne 1 urneplads  kr.    331,97
(4111) Fælles obligatorisk anlæg 1 urneplads  kr.    132,40
(4221) Obligatorisk pleje og vedligeholdelse 1 urneplads  kr.    442,72
Særlige ydelser:  
(7005) Timeløn  kr.    364,94
Erhvervelse og fornyelse af gravsted:  
(8110) Erhvervelse/fornyelse af 1 kisteplads  kr.    617,74
(8115) Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads  kr.   -555,98
(8120) Erhvervelse/fornyelse af 2 kistepladser  kr. 1.235,49
(8125) Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser  kr.-1.111,94
(8210) Erhvervelse/fornyelse af ekstra kisteplads  kr.    411,83
(8215) Tilskud til medl. af folkekirken ekstra kisteplads  kr.   -370,65
(8310) Erhvervelse/fornyelse af 1 urneplads  kr.    312,80
(8315) Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads  kr.   -281,53
Begravelsesudgifter:   
(9000) Gravkastning  kr. 4.379,25
(9020) Gravkastning barnegrav  kr. 2.189,62
(9050) Urnenedsættelse  kr.    589,92