Du er her: 

Husk det årlige syn af bygninger

senest den 30. september. Undtaget er dog hvert fjerde år, hvor provsten indkalder til og leder synet.

Kirke- og kirkegård:
Menighedsrådene har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården.
Hvert år skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken og kirkegården. Det betyder, at menighedsrådet fastsætter en dato mellem den 1. januar og den 30. september.

Præsteboligen:
Menighedsrådet er ligeledes forpligtet til at afholde syn over tjenesteboligen mindst hvert 2. år inden 1. oktober. Menighedsrådet indkalder præsten til dette syn, og i synet deltager op til 2 valgte medlemmer af menighedsrådet, en bygningskyndig udpeget af menighedsrådet samt sognepræsten. 

Synsrapporter:
For begge synsforretninger gælder, at der føres synsprotokol, som indsendes til provstiudvalget. Synsrapporterne indsendes elektronisk af menighedsrådets formand inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget på bornholms.provsti@km.dk.

Synsblanketterne kan findes her

Læs mere om menighedsrådets årlige kirkesyn her og om syn af præsteboliger her
Læs om provstesyn i Bornholms Provsti, hvert fjerde år, her

Del dette: