Du er her: 

Kirkeministeriet har ændret frister

Nye frister for aflevering af regnskaber og udmelding af foreløbige budgetramme

Ny frist for beslutning om oprettelse af fælles menighedsråd med virkning for menighedsrådsvalget 2020

Kirkeministeriet har valgt at ændre forskellige frister, så der ikke er formelle behov for møder i menighedsråd og provstiudvalg i de kommende uger.

Vedr. budget 2021:
Fristen for provstiudvalgets udmelding af foreløbige driftsrammer for kirkekasserne for 2021 er ændret til den 1. maj 2020.

Vedr. regnskab 2019:
Fristen for menighedsrådenes og provstiudvalgenes aflevering af regnskab for 2019 er ændret til den 1. maj 2020.


Vedr. oprettelse af fælles menighedsråd
Fristen for beslutning og indberetning af en ændret struktur gennem oprettelse af nye fælles menighedsråd, ændring af fælles menighedsråd eller opløsning af fælles menighedsråd med virkning fra menighedsrådsvalget 2020 ændres til den 19. april 2020.

Vær opmærksom på, at sidste frist for indkaldelse til orienteringsmødet fortsat er den 21. april 2020.

Se mere på Kirkeministeriets hjemmeside her, og se det nye årshjul for økonomi for Bornholms Provsti her, som gælder indtil videre.

Del dette: