Medlemmer af provstiudvalget (2013-2017)

Formand: Poul Ove Kofod, Klemensker
Næstformand: Jack Rønne Frederiksen, Knudsker
Anette Kaas, Rønne
Svend Aage Kristoffersen, Vestermarie
Robert Valdemar Nielsen, Bodilsker
Henning Kiilerich
Johannes Gregers Jensen, Provst
Repræsentant for præsterne: Jens Borg Spliid

24okt kl. 14:00

Provstiudvalgsmøde

Søborgstræde 11, Rønne

Sager, der ønskes behandlet på mødet, bedes indsendt til born …

24okt kl. 14:00
16nov kl. 14:00

Provstiudvalgsmøde

Søborgstræde 11, Rønne

Sager, der ønskes behandlet på mødet, bedes indsendt til born …

16nov kl. 14:00

Valg til provstiudvalg og stiftsråd for 2017-2021

Klik her for orienteringsbrev om aflysning af afstemningsvalg