Samarbejdsprojekter i Bornholms Provsti

På denne side finder I vedtægterne for de samarbejdsprojekter, som er vedtaget i Bornholms Provsti.  

 

 

Klik på billedet og se FSB´s hjemmeside

Bestyrelsen for FSB

For perioden januar 2018 til december 2020 består FSB´s bestyrelse af:

  • Formand, Johannes Gregers Jensen, Provst 
  • Næstformand, Per Munch Jensen, Knudsker, valgt blandt de deltagende menighedsråd 
  • Økonomiansvarlig, Svend Aage Kristoffersen, valgt af provstiudvalget
  • Jens Christian Hansen, Rønne, valgt blandt de deltagende menighedsråd
  • Ulla Didriksen, udpeget af skoleforvaltningen i BRK
  • Jesper Jørgensen, Rønne Privatskole, udpeget af privatskolerne i BRK
  • Maiken Adelsten, udpeget af UCC